Uluslararası Sigortacılık, Bankacılık ve Finans Sempozyumu


Prof. Dr. Mustafa K. Yılmaz  I. Uluslararası Sigortacılık, Bankacılık ve Finans Sempozyumu’na katıldı.
İbn Haldun Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz I. Uluslararası Sigortacılık, Bankacılık ve Finans Sempozyumu’na oturum başkanı olarak iştirak etti. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından organize edilen Sempozyum 8 Ekim 2018 tarihinde Grand Ankara Hotel’de gerçekleşti. Sempozyumda “Katılım Finansın Ekonomi Politiği” ana başlığında bir çok araştırmacı çalışmalarını paylaştı.