İşletme Programı


Yüksek Lisans Programlarımız

Tezli Program (TR)


Tezsiz Program (TR)


Tezli Program (EN)


Tezsiz Program (EN)


Küresel rekabete ayak uydurmak ve sürdürülebilir olmak isteyen tüm şirketler ve kurumlar, değişimi doğru bir şekilde yönetmek, teknolojinin gerekli kıldığı zihinsel ve operasyonel dönüşümü kurumlarına hızlı bir şekilde adapte etmek zorundadırlar.

 

İbn Haldun Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programı bu vizyon ile, şirketlerimizin çalışanlarına ve üniversiteden mezun olmuş ve kariyerlerine yön vermeye çalışan yarının yöneticilerine, işletmenin farklı yönlerine ilişkin teorik bilgileri pratik uygulamalar ile birlikte harmanlayabilecekleri bir içerik sunmaktadır.

Akademik Kadromuz

Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu
Çağdaş Yönetim

ekrem.tatoglu @ ihu.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa K.Yılmaz
Finansal Piyasalar

mustafa.yilmaz @ ihu.edu.tr

Prof. Dr. Mahmut Arslan
İş Etiği

mahmut.arslan @ ihu.edu.tr

Dr. Sümeyye Kuşakçı
Liderlik

sumeyye.kusakci @ ihu.edu.tr

Dr. Ahmet Kaplan
Dijital Ekonomi

ahmet.kaplan @ ihu.edu.tr

Dr. Çetin Ali Dönmez
Sermaye Piyasaları

cetinali.donmez @ ihu.edu.tr

Dr. Nihat Gümüş
İslami Finans

nihat.gumus @ ihu.edu.tr

Dr. Ali Osman Kuşakçı
Operasyon Yönetimi

aliosman.kusakci @ ihu.edu.tr

Yarı Zamanlı Öğretim Görevlileri
Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK
Prof. Dr. Halit KESKİN
Prof. Dr. Ali Ekber AKGÜN
Prof. Dr. Rıfat KAMAŞAK
Prof. Dr. Yavuz GÜNALAY
Prof. Dr. Selim ZAİM
Doç. Dr. Ahmet ERKUŞ