Finansal Ekonomi


Bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerle birlikte, küresel ekonomide finansal piyasaların önemi daha da artmıştır. Bugün gerek bankacılık, gerek sermaye piyasaları, gerekse diğer finansal hizmetler, saniyeler, hatta mikro saniyelerle ölçülen hızlarda işler hale gelmiştir. İşlem hızının yanı sıra, küreselleşme, finansal piyasaların birbirinden etkilenme sürecini ve entegrasyonu da hızlandırmıştır. Dünyanın her hangi bir noktasında finansal alanda yaşanan bir gelişme, artık küresel ölçekte etkilere neden olabilmektedir.

Programlarımız

Tezli Program (İngilizce)


Tezsiz Program (İngilizce)


Küresel rekabete ayak uydurmak ve sürdürülebilir olmak isteyen tüm şirketler ve kurumlar, değişimi doğru bir şekilde yönetmek, teknolojinin gerekli kıldığı zihinsel ve operasyonel dönüşümü kurumlarına hızlı bir şekilde adapte etmek zorundadırlar.

 

İbn Haldun Üniversitesi Finansal Ekonomi Yüksek Lisans Programı bu vizyon ile, şirketlerimizin çalışanlarına ve üniversiteden mezun olmuş ve kariyerlerine yön vermeye çalışan yarının yöneticilerine, finans ve ekonominin farklı yönlerine ilişkin teorik bilgileri pratik uygulamalar ile birlikte harmanlayabilecekleri bir içerik sunmaktadır.

Akademik Kadromuz

Prof. Dr. Mustafa K.Yılmaz
Finansal Piyasalar

mustafa.yilmaz @ ihu.edu.tr

Prof. Dr. Mohamad Lutfi Hammour
Ekonomi

mohamad.hammour @ ihu.edu.tr

Doç. Dr. Rasim Özcan
Piyasa Mikroyapısı

rasim.ozcan @ ihu.edu.tr

Dr. Nihat Gümüş
İslami Finans

nihat.gumus @ ihu.edu.tr

Dr. Yusuf Varlı
Gayrimenkul Finansmanı

yusuf.varlı @ ihu.edu.tr

Dr. Omar Ahmad Kachkar
Dr. Öğr. Üyesi

omar.kachkar @ ihu.edu.tr

Dr. Sadullah YILDIRIM
Mikro İktisat

sadullah.yildirim @ ihu.edu.tr

Dr. Şerife GENÇ İLERİ
Makro İktisat

serife.genc @ ihu.edu.tr

Yarı Zamanlı Öğretim Görevlileri
Prof. Dr. Bülent GÜLOĞLU
Doç. Dr. Resul AYDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Kayaoğlu YILMAZ