Nihat GÜMÜŞ


Dr. Öğr. Üyesi

nihat.gumus@ihu.edu.tr

 1. 2004

  Lisans

  Marmara Üniversitesi, İngilizce İşletme Bölümü

 2. 2006

  Yüksek Lisans

  Boğaziçi Üniversitesi, İşletme, MBA Yüksek Lisansı

 3. 2012

  Doktora

  Boğaziçi Üniversitesi, Finans Doktorası


Araştırma Alanları

Katılım Finansmanı, İşletme Finansmanı, Bankacılık, Finansal Sektör Düzenlemeleri, Sermaye Piyasaları, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Finansal Kapsayıcılık

Biyografi

Nihat Gümüş, 2004 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden MBA derecesi aldı. 2012 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi’nde “2007 Finansal Krizinin Piyasa Düzenlemelerine İlişkin Sonuçları ve Finansal Düzenleme Yapılarının Bankacılık Sektörünün Sağlamlığına Etkisi: Ülkeler Arası Karşılaştırmalı bir Perspektif” adlı teziyle doktorasını tamamladı. 2007 ile 2012 yılları arasında Bilgi Üniversitesi MBA ve e-MBA Programları bünyesinde Ekonomi ve İstatistik derslerini yürüttü ve bitirme projesi danışmanlığı yaptı. 2012 yılı Mart ayında Başkan Danışmanı olarak o dönemki adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na (İMKB) katıldı. İMKB’nin Borsa İstanbul’a dönüşüm sürecinde, Başkanlık Ofisi ve Araştırma Bölümü’nde ekonomist ve servis yöneticisi olarak görev yaptı. Strateji ve Stratejik Ortaklık ekipleri bünyesinde Türkiye Sermaye Piyasası kuruluşlarının yatay ve dikey entegrasyonu süreçleri ile Borsa İstanbul teknolojik dönüşüm projesinde yer aldı. 2014 yılında Dünya Bankası’nın Hazine, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve Borsa İstanbul ile birlikte Borsa İstanbul bünyesinde kurduğu Küresel İslami Finans Geliştirme Merkezi’ne katıldı. Merkezin kuruluş sürecinde yer alan Nihat Gümüş, Dünya Bankası’nın, IMF, İslam Kalkınma Bankası, IRTI, IFSB, AAOIFI, CIBAFI, Arap Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlarla birlikte düzenlediği birçok projede görev yaptı. 2016 yılı Eylül ile 2017 Şubat ayları arasında İslam İşbirliği Teşkilatı’na bağlı İİT Ülkeleri İstatistiki, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) bünyesinde İslami Finans Veritabanı projesi danışmanlığı görevini üstlendi.


Akademik Yayınlar

KONFERANS

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Gumus, N (2008). A scale to measure strategic alliance performance: An alternative operationalization for spillover effects. European International Business Academy Conference, Tallinn, Estonia.

Ulusal ve Uluslararası Konferans ve Çalıştaylarda Yapılan Sunumlar

Gumus, N. (2016). The Islamic Finance Industry Database for OIC Member Countries. Sixth Session of OIC Statistical Commission (OIC-StatCom), 5 November 2016, Konya, Turkey.

Gumus, N. (2016). The Case of Infrastructure Sukuk. World Bank and Arab Monetary Fund Workshop on Sukuk Market, April 2016, Abu Dhabi, UAE.

Gumus, N. (2016). Corporate Sukuk Market: Key Considerations and Policy
Recommendations. World Bank and Arab Monetary Fund Workshop on Sukuk Market, April 2016, Abu Dhabi, UAE.

Gumus, N. (2016). The Case of Corporate Sukuk. Deloitte and IRTI-IDB Group 8
th Executive Workshop on “Corporate Sukuk: A Catalyst for Infrastructure and Investment Projects” March 22, 2016, İstanbul, Turkey.

Gumus, N. (2015). International Regulatory Framework for Islamic Finance Institutions. World Bank and Central Bank of the Republic of Turkey Workshop on “Islamic Banking and Liquidity Management in Islamic Financial Institutions” November 16-17, 2015, İstanbul, Turkey.

Gumus, N. (2015). Risk Reporting as an Integral Part of Corporate Governance in Islamic Finance Institutions. CIBAFI –World Bank Conference on “Corporate Governance for Islamic Financial Institutions: Lessons from Recent Global Developments, September,15-16 2015, Amman, Jordan.

Gumus, N. (2015). Mobilizing Sukuk for Infrastructure Finance. 2nd International Islamic Economics and Finance Conference, Istanbul Sabahattin Zaim University, September,11-13,2015, İstanbul, Turkey

Gumus, N. (2014). Institutions Matter: Possible Contribution of Islamic Finance to the Development in OIC Countries, MUSIAD International Business Forum, November 2014, Istanbul, Turkey.

Gumus, N. (2014). Transforming Islamic Finance in Turkey: Promise of Growth. 8th Roundtable of World Islamic Economic Forum, May 20, 2014, İstanbul, Turkey.

KİTAPLAR

Gumus, N. Turhan, I.M. (2014). Türkiye’de parasal aktarım mekanizmalarının işleyişi ve karşılaştırmalı analizi. Bir Duayen ile İktisat ve Finansı Çok Boyutlu Düşünmek: Prof. Dr. İlker Parasız’a Armağan, pp. 249 – 272, Der. Ali Arı, Efil yay., İstanbul

Kitap Çevirileri

Usdiken, B. Leblebici H. (2009). Örgüt Teorisi, Endüstri, İş ve Örgüt Priskolojisi El Kitabı, c.2., Edit. Anderson N., Ones, D.S., Sinangil, H.K., Viswesvaran, C., pp. 442-462, Literatür Yay. İstanbul.

Iqbal Z. Mirakhor, A. (2014). Ekonomik gelişim ve İslami finans, Dünya Bankası ve Borsa İstanbul Yay. , İstanbul.

Katkı Sunulan Uluslararası Raporlar

Deloitte, Hanley, Business School, and Thomson Reuters, (2017). Responsible investment: New thinking for financing renewable energy.

Deloitte, AAOIFI, and IRTI, (2016). Corporate Sukuk: Building the ecosystem to finance sustainable infrastructure.

World Bank, Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute; (2016),Global Report on Islamic Finance: A Catalyst for Shared Prosperity? Washington D.C., USA.

Edbiz Group, (2016). Global Islamic Finance Report; UK.

World Bank, Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute; (2015), G20 Report on Leveraging Islamic Finance for SMEs, Washington D.C., USA.