Mustafa Kemal YILMAZ


Prof. Dr.

mustafa.yilmaz@ihu.edu.tr

 1. 1990

  Lisans

  Marmara Üniversitesi, İngilizce İşletme Bölümü

 2. 1993

  Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngilizce Muhasebe-Finansman Bölümü

 3. 1998

  Doktora

  Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Bölümü


Araştırma Alanları

Sermaye Piyasası ve Borsa, Türev Piyasalar, Risk Yönetimi, Mali Analiz, İslami Finans, Halka Arz ve Kurumsal Finansman, Kurumsal Yönetim, Sürdürülebilirlik

Biyografi

Prof.Dr. Mustafa Kemal YILMAZ

1966 yılında İstanbul’da doğdu. 1985 yılında Galatasaray Lisesi’ni derece ile bitirdi. 1990 yılında Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümü’nden derece ile mezun oldu. 1993 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce Finansman-Muhasebe Yüksek Lisans Programını birincilikle tamamladı. 1991-1994 yılları arasında T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü’nde uzman olarak görev yaptı. 1994 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda görev yapmaya başladı. 1998 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık ana bilim dalında doktor ünvanını, 2004 yılında ise Finans-Muhasebe ana bilim dalında doçentlik ünvanını aldı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda 1994-2005 yılları arasında Vadeli İşlemler Piyasası’nda ve 2006-2007 yılları arasında Risk Yönetim Müdürlüğü’nde uzman olarak, 2007-2011 yılları arasında ise Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı. 2006 Kasım-Aralık döneminde, İslam Kalkınma Bankası’nın temsilcisi olarak Tahran Metal Borsası ile İran Tarımsal Ürün Borsası’nda danışmanlık hizmeti verdi. 2007-2013 yılları arasında da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sermaye Piyasası Sektör Meclisi’nde akademik danışman olarak görev yaptı. 2012-2016 yılları arasında Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan YILMAZ, 2012-2013 yılları arasında Takasbank Yönetim Kurulu Üyesi, 2015-2016 yılları arasında Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 2013-2016 yılları arasında ise Merkezi Kayıt Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.


Ödüller

T.C. Marmara Üniversitesi Üstün Başarı Ödülü (1996)


Üyelikler

– Uluslar arası Finansal Yönetim Enstitüsü Derneği
– Sermaye Piyasası Profesyonelleri Derneği


Akademik Yayınlar

MAKALELER

Yayınlar

1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Yilmaz, M.K., Erdem, O., Eraslan, V., Arık, E., “Technology Upgrades in Emerging Equity Markets: Effects on Liquidity and Trading Activity”, Finance Research Letters, Vol. 14, 2015, pp. 87-92

Yilmaz, M.K., Sensoy, A., Ozturk, K., Hacihasanoğlu, E., “Cross-sectoral Interactions in Islamic Equity Markets”, Pacific-Basin Finance Journal, Vol. 32, 2015, pp. 1-20

Yilmaz, M.K., Gulay, G., “Dividend Policies and Price-Volume Reactions to Cash Dividends on the Stock Market”, Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 42, No. 4, July-August 2006, pp. 19-49.

2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Yilmaz, M.K., Kucukcolak, A., “Effects of Basel II Standards on Small-Medium Size Enterprises: Evidence from the Istanbul Stock Exchange”, American Journal of Finance and Accounting, Vol. 1, No. 4, 2009, pp. 408-431

Bildik, R., Yilmaz, M.K., “The Market Performance of Initial Public Offerings in the Istanbul Stock Exchange”, Journal of BRSA Banking and Financial Markets Review, Volume 2, Number 2, 2008, pp. 49-75

Aras, G., Yilmaz, M.K.,“Price-Earnings Ratio, Dividend Yield and Market-to-Book Ratio to Predict Return on Stock Market: Evidence from the Emerging Markets”, Journal of Global Business and Technology, Volume 4, Number 1, Spring 2008, pp. 18-30

Yilmaz, M.K., Kurun, E.,“The Impact of Derivatives on Financial Stability in Turkish Economy: Evidence from the Istanbul Stock Exchange and TurkDEX”, International Research Journal of Finance and Economics, Issue 9, May 2007, pp. 180-200.

Yılmaz, M.K., “Ekonomik Parametreler Çerçevesinde Döviz Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Türkiye’de Gelişimi ve Kur Riski Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Yıl: 22, Sayı: 254, Mayıs 2007, ss. 61-72.

Yilmaz, M.K., “Hisse Senetleri İMKB’de İşlem Gören Şirketlerin Temettü Politikaları Üzerine Bir Analiz: Nakit Temettü-Sektör Davranışı İlişkisi”, İMKB Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 25-26, Ocak-Haziran 2003, ss. 17-40.

Donmez, C.A., Yilmaz, M.K., “Do Derivatives Markets Constitute a Potential Threat to the Stability of the Global Financial System?”, ISE Review, Vol. 3, No. 11, July-September 1999, pp. 49-81.

Yilmaz, M.K., “Stock Market Volatility and its Term Structure: Empirical Evidence From the Turkish Market”, ISE Review, Year: 1 No. 3, July-September 1997, pp. 23-45.

3.Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Yılmaz, M.K., “Türk Sermaye Piyasasında Faizsiz Yatırım Araçlarının Gelişiminin Değerlendirilmesi ve Geleceğe Dönük Bir Bakış”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, Cilt 49, Sayı: 563, 2012, ss. 23-40

Selvi, Y., Türel, A., Yılmaz, M.K., Kurun, E., “Türev Ürün Sözleşmelerinin Reel Sektör Şirketleri Tarafından Kullanımı ve Riskten Korunma Muhasebesi Açısından Değerlendirilmesi: İMKB-100 Şirketleri Üzerine Bir İnceleme”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 9, Sayı 4, Aralık 2007, ss. 225-258

Yilmaz, M.K., Mirahmetoğlu, G., “Türkiye’de Ticaret Borsalarının Gelişimi, Ekonomideki Yeri ve Performansı Üzerine Analitik Bir Değerlendirme”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 33, Ocak 2007, ss. 81-95.

Yilmaz, M.K., Küçükçolak, A., “Basel-II Uygulamalarının KOBİ’lere Etkileri ve İMKB Şirketlerinin Bu Açıdan Değerlendirilmesi”, Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar, Cilt: 43, Sayı: 507, Haziran 2006, ss. 39-59.

Yılmaz, M.K., Bildik, R., “İMKB’de 2005 Yılı Gelişmeleri ve 2006 Yılı Beklentileri”, MUFAD Dergisi, Sayı:30, Nisan 2006, ss. 129-140.

Yılmaz, M.K., Çıracı, D., “Hisse Senetleri İMKB’de İşlem Gören Çimento Şirketlerinin Likidite ve Karlılık Açısından Veri Zarflama Yöntemiyle Etkinlik Analizi”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt 6, Sayı 3, Eylül 2004, ss. 129-148.

Yılmaz, M.K., “Türk Sermaye Piyasası’nda Birincil Halka Arz Yoluyla Kaynak Temini: Kantitatif Bir Yaklaşım”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, Haziran 2003, ss. 81-105.

Yılmaz, M.K., “Türkiye’de İmalat Sanayiinin Gelişimine Genel Bir Bakış: Kantitatif Bir Yaklaşım”, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, 2001, ss. 170-191.

Gündüz, L., Yılmaz, C., Yılmaz, M.K., “Türkiye’de Aracı Kurumların Performans Analizi (1993-1998): Kantitatif Bir Değerlendirme”, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 1, Sayı:3, Mart 2001, ss. 38-53.

Yılmaz, M.K., “Faiz Oranı Üzerine Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Riskten Korunmak Amacıyla Kullanımı”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 4, Yıl: 6, Sayı: 15, Ocak 2001, ss.125-134.

Yayınlanan Diğer Makaleler

Yılmaz, M.K., Yılmaz, A. “Yabancı Yatırımcıların İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Üzerindeki Rolü”, İktisat Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 387, Şubat-Mart 1999, ss. 9-19.

Yılmaz, M.K., “Türkiye Olarak Vadeli İşlemlerin Neresindeyiz? Ekonomik Gerçekler ve Politik İzdüşümleri”, Active Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 39, Kasım-Aralık 2004, ss. 6-11.

Yılmaz, M.K., “Vadeli Piyasa ile Spot Piyasa Etkileşimi”, Active Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 16, Ocak-Şubat 2001, ss. 63-83.

Yılmaz, M.K., “Vadeli İşlemler Piyasası Gerçeği ve Bir Kanun Taslağı Maddesinin Pragmatik Açıdan Anatomisi”, Active Dergisi, Yıl: 2, No. 9, Ekim-Kasım 1999, ss. 56-63.

Yılmaz, M.K., “İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nda Gerçekleşen “Faiz Oranı Getiri Eğrisi”nin Analizi”, Active Dergisi, Yıl: 1 No. 5, Şubat-Mart 1999, ss. 60-69

Yılmaz, M.K., “Hisse Senedi Opsiyon İşlemlerinin Türkiye Açısından Getireceği Potansiyel Ekonomik ve Finansal Etkiler”, Active Dergisi, Yıl: 1 No. 1, Haziran-Temmuz 1998, ss. 62-67.

KONFERANS

Yilmaz, M.K., Erdem, O., Eraslan, V., Arık, E., “Technology Upgrades in Emerging Equity Markets: Effects on Liquidity, Trading Activity and Volatility”, Annual Paris Business and Social Science Research Conference, Paris (August 7-8, 2014)

Yilmaz, M.K., “Development in Islamic Finance in Turkey and Contribution by Borsa İstanbul”, 2nd International Conference on Critical Studies in Accounting and Finance (CSAFC 2013), United Arab Emirates University, Abu Dhabi (December 15-17, 2013)

Yilmaz, M.K., Kucukcolak, A., “Effects of Basel-II Standards on Small-Medium Size Enterprises: Evidence from the Istanbul Stock Exchange”, Eastern Economic Association 34th Annual Conference, Boston (March 7-9, 2008)

Selvi, Y., Türel, A., Yılmaz, M.K., Kurun, E., “Assessment of the Utilization of Derivative Instruments with the Hedge Accounting Framework by Manufacturing Companies: The Case of ISE-100 Firms”, Accounting Academicians Collaboration Foundation, 4th Annual International Accounting Conference, İstanbul (November 15-17, 2007)

Yılmaz, M.K., Kurun, E., “The Impact of Derivatives on Financial Stability in Turkish Economy: Evidence from the Istanbul Stock Exchange and TURKDEX”, Türkiye Ekonomi Kurumu, Uluslararası Ekonomi Konferansı, Ankara (11-13 Eylül 2006)

Yilmaz, M.K., Küçükçolak, A., “Effects of Basel-II Standards on Small-Medium Size Enterprises: Evidence from the Istanbul Stock Exchange”, International Finance Symposium, İstanbul (May 25-26, 2006)

Güngör, A.İ., Yilmaz, C., Yilmaz, M.K., “Do the Derivatives Help the Companies to Manage Their Risks? Evidence from the Istanbul Stock Exchange”, International Finance Symposium, İstanbul (May 25-26, 2006)

Aras, G., Yılmaz, M.K., “Price-Earnings Ratio, Dividend Yield and Market-to Book Ratio to Predict Return on Stock Market: Evidence from the Emerging Markets”, Global Business and Technology Association Conference, Lizbon (July 12-17, 2005)

Yilmaz, M.K., Bildik, R., “The Market Performance of Initial Public Offerings in the Istanbul Stock Exchange”, 12th Multinational Finance Society Conference, Athens (July 2-7, 2005)

Gulay, G., Yilmaz, M.K., “Dividend Policy and Price-Volume Reaction to Cash Dividend on Stock Market: Evidence from the Istanbul Stock Exchange”, 11th Multinational Finance Society Conference, İstanbul (July 3-8, 2004)

Gündüz, L., Celali, Y., Yılmaz, M.K., “Türkiye’de Aracı Kurumların Performans Analizi (1993-1998): Kantitatif Bir Değerlendirme”, IV. ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi, Ankara (13-16 Eylül 2000)

Bilgin, Z., Yilmaz, M.K., “Diffusion of an Innovation in Service Market: The Case of Consumer Credits in the Banking Sector in Turkey”, 1992 European Summer Conference of the Association For Consumer Research, Amsterdam (June 11-14, 1992)

KİTAPLAR

Basılı Kitaplar

Yılmaz, M.K., Sevil, G., (Editörler), Pay Alım-Satım Yöntemi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını, ISBN: 987-975-06-1387-6, Ekim 2012, Eskişehir

Dönmez, Ç.A., Başaran, Y., Doğru, G., Yılmaz, M.K., Uğur, S., Kartallı, Y., Ugan, G., Finansal Vadeli İşlem Piyasalarına Giriş, ISBN: 975-6450-01-0, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Kasım 2002 (Ortak Yazarlı)

Yılmaz, M.K., Döviz Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Currency Futures), ISBN: 975-353-274-1, Der Yayınları, 2002

Yılmaz M.K., Hisse Senedi Opsiyonları ve İMKB’de Uygulanabilirliği, ISBN: 975-8027-45-X, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, 1998

Yılmaz M.K., Menkul Kıymetler Piyasasında Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar Kullanılarak Oluşturulan Bazı Temel Stratejiler, Türev Piyasa Araştırmaları Serisi No: 3, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Aralık 1995 (Tercüme Eser)

Kayacan, M., Bolat, M., Yılmaz, M.K., Başaran Y., Ustaoğlu, M., Faiz Oranına Dayalı Vadeli İşlemler, Türev Piyasa Araştırmaları Serisi No: 2, ISBN: 975-8027-61-1, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul, Haziran 1995 (Ortak Yazarlı)

Kayacan, M., Bolat, M., Yılmaz, M.K., Başaran Y., Ustaoğlu, M., Sermaye Piyasası Araçlarına Dayalı Future ve Opsiyon Sözleşmelerinin Fiyatlaması, Türev Piyasa Araştırmaları Serisi No: 1, ISBN: 975-8027-62-X, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul, Haziran 1995 (Ortak Yazarlı)

Basılı Kitaplarda Bölümler

Yılmaz, M.K., “Dünyada Sermaye Piyasalarındaki Son Gelişmeler ve Geleceğe Yönelik Beklentiler”, Finans Sisteminde Yeni Yönelimler: Türk Finans Piyasalarının Bugünü ve Geleceği, ed. K.B. Tunay, Beta Basım, 2001, ss. 45-61.

Yılmaz, M.K., İçten, O., “Türk Sermaye Piyasalarının Geleceği”, Finans Sisteminde Yeni Yönelimler: Türk Finans Piyasalarının Bugünü ve Geleceği, ed. K.B. Tunay, Beta Basım, 2001, ss. 307-313