Enstitü Hakkında


 

Dünyada son 20 yılda ekonomik ve politik alanda yaşanan dönüşüm, bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler ülkeleri derinden etkilemektedir. Bu gelişmelerden, entelektüel sermayenin en önemli ayağı olan üniversiteler de etkilenmekte ve değişimin beraberinde getirdiği fırsatları ve tehditleri değerlendirerek sürekli bir yeniden yapılanma ile karşı karşıya bulunmaktadırlar. Üniversitelerin bu misyonu gerçekleştirebilmelerinin yolu ise, dinamik çevre koşullarını iyi analiz ederek kendilerinden beklenen bilimsel gelişmenin öncüsü olmak, kaliteli ve donanımlı insan gücünü topluma kazandırmaktır.

İbn Haldun Üniversitesi Yönetim Bilimleri Enstitüsü bu doğrultuda, sahip olduğu güçlü, çok yönlü ve sürdürülebilir iletişim ağı ile akademik ve profesyonel açıdan Türkiye’de ve bölgede lider bir merkez olmayı hedeflemektedir. Bunu yaparken de, uluslararası uygulamalara paralel olarak yönetim bilimlerinde yüksek kalite standartlarını yakalayarak hem akademik araştırmalar boyutta hem de profesyonel bakış açısına sahip olarak toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeyi ve özel sektörün sunduğu hizmetlere değer katmayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda Enstitü bünyesinde, İbn Haldun Üniversitesi’nin benimsediği stratejik hedefler doğrultusunda, iş kariyerine yeni başlayacak olan üniversite mezunları ile kariyerinde yeni bir açılım yapmak isteyen özel sektör ve kamu çalışanlarına yönelik olarak, gerek günümüz şartlarını gerekse gelecekte ortaya çıkabilecek eğilim ve gelişmeleri dikkate alarak tasarlanmış, geniş bir yelpazeye sahip lisansüstü programlar sunulmaktadır.

Bu programlarda Enstitü; öğrencilerine sunduğu burs imkanları, sorunların çözümüne yönelik olarak uyguladığı araştırmacı, sorgulayıcı ve derinlemesine analiz edici mekanizmaları ile onları hem araştırma yöntemleri hem de danışmanlık kabiliyetleri açısından farklı yeteneklerle donatmaktadır.