Fuat ERDAL


Prof. Dr.

fuat.erdal@ihu.edu.tr

  1. Lisans

    Nottingham, İktisat

  2. Yüksek Lisans

    Leeds, İktisat

  3. Doktora

    Nottingham, İkktisat


Araştırma Alanları

Development Economics, International Economics, Macroeconomics

Biyografi

İktisat lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sırasıyla ODTÜ, Leeds ve Nottingham üniversitelerinde tamamlamıştır. İktisadi kalkınma ve uluslararası iktisat alanında doçentlik ünvanını almıştır. Çeşitli üniversitelerde kadrolu ve yarı zamanlı olarak çalışmış, iktisada giriş, makroiktisat, kalkınma iktisadı, uluslararası iktisat ve yönetim ekonomisi dersleri vermiştir. Çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlar yapmış, bidiriler sunmuştur. Halen İnsan ve Toplum Bilimleri Dekanı olarak görev yapmaktadır.