Dil Sınavı


Program başvurusunda dil yeterlilik belgesi olmayan adaylar İbn Haldun Üniversitesi’nin yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavlarına girmelidir.

Adaylar kendilerine uygun sınav tarihlerini başvuru formundan seçeceklerdir.

Dil Yeterlilik Sınavlarının Özellikleri

 • Bilgisayar destekli
 • Konuşma (telaffuz dahil), dinleme, okuma ve yazma becerilerini ölçen
 • 9 bölümden oluşan, yaklaşık 50 dakika süren
 • Uluslararası geçerliliği olan
 • Sonuçları teknolojik yöntemlerle belirlenen, bu nedenle insan faktöründen kaynaklanabilecek sorunların önüne geçen bir sınavdır
 • Sınav bölümleriyle ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayın
 • Okuma, Dinleme, Yazma ve Konuşma bölümlerinden oluşan,
 • Dört beceride adayın Türkçe yeterlik düzeyini ölçen
 • 130 dakikalık bir sınavdır
 • Düzey belirleme sınavı dil eğitimi alacak öğrencinin Arapça dil düzeyini tespit etmek içinuygulanan bir sınavdır
 • Sorular ACTFL düzeylerini ölçecek kapsamdadır
 • Kelime bilgisi, gramer (Nahiv & Sarf), okuma, yazma ve dinlemebölümünden oluşmaktadır
 • Sınav süresi 3 saattir