Akademik Kadromuz


Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu
Çağdaş Yönetim

ekrem.tatoglu @ ihu.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa K.Yılmaz
Finansal Piyasalar

mustafa.yilmaz @ ihu.edu.tr

Prof. Dr. Mahmut Arslan
İş Etiği

mahmut.arslan @ ihu.edu.tr

Prof. Dr. Tamer AKSOY
Finansal Muhasebe

tamer.aksoy @ ihu.edu.tr

Dr. Ömer Fahrettin DEMİREL
İşletme

ofahrettin.demirel @ ihu.edu.tr

Dr. Çetin Ali Dönmez
Sermaye Piyasaları

cetinali.donmez @ ihu.edu.tr

Dr. Nihat Gümüş
İslami Finans

nihat.gumus @ ihu.edu.tr

Dr. Ahmet Kaplan
Dijital Ekonomi

ahmet.kaplan @ ihu.edu.tr

Dr. Ali Osman Kuşakçı
Operasyon Yönetimi

aliosman.kusakci @ ihu.edu.tr

Dr. Sümeyye Kuşakçı
Liderlik

sumeyye.kusakci @ ihu.edu.tr

FATMA HALİDE TUNCER
İnsan Kaynakları Yönetimi

halide.tuncer@ihu.edu.tr

Yarı-Zamanlı Hocalarımız

Prof. Dr.  Remzi Altunışık

Prof. Dr.   Ali Ekber Akgün

Prof. Dr.   Selim Zaim

Prof. Dr.   Hüseyin Kanıbir

Dr.             Salih Özhan

Dr.             Mastura Binti Ab Wahab

Dr.             Necla İlter Küçükcolak